دیده‌بان پارلمان
برنامه‌ی دیده‌بان پارلمان یکی از برنامه‌ های موسسه‌ی فیفا می‌باشد که به‌هدف بازبودن پارلمان به‌روی مردم، ایجاد شفافیت و پاسخ
‌گویی در عملکرد نمایندگان و پارلمان از طریق تهیه گزارش‌ های مشاهداتی دقیق، عینی و به ‌روز از فعالیت‌های
این نهاد، راه‌اندازی و اجرا می‌شود

       English  دری  پښتو

بیوگرافی وکلای پکتیا در ولسی جرگه

گل بادشاه مجیدی

گل بادشاه مجیدی فرزند حاجی زرگل که درسال ۱۳۴۶ خورشيدی در ولسوالی آریوب ځاځی ولایت پکتیا متولد گرديده است. موصوف از ليسه نورمحمد شاه مينه کابل فارغ گرديده است وسند لیسانس را در رشته ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل و سند حقوق و علوم سياسى را از پوهنتون کراچی پاکستان بدست آورده است.موصوف بحيث معاون شرکت تجارتی زرگل مجیدی، کمیتۀ کمک به افغانها، گروپ بازسازی پکتیا در جرمنی و وکیل پانزدهمین دور شورای ملی ايفای وظيفه نموده و اکنون نيز علاوه بر وکالت امور تجارتى را پيش ميبرد . شماره هاى تماس :۰۷۰۷۳۵۸۸۸۸ و ۰۷۹۹۳۵۸۸۸۸

مجيب الرحمن

داکترمجیب الرحمن څمکنی فرزند مرحوم وکیل فضل الرحمن څمکنی در سال ۱۳۵۱ خورشيدی در کابل متولد گرديده است و اصلا از ولسوالی څمکنی ولایت پکتیا ميباشد. موصوف در سال ۱۳۷۲ خورشيدی از ليسه عبدالله بن مسعود واقع هنگوخیبرپښتونخوا فارغ گرديده است و درسال ۱۳۸۰ خورشيدی از پوهنتون طب افغان در پشاور فارغ گرديده است. څمکنى برای هشت سال به حیث داکترمعالج در مرکز طبی کمال پشاور ،شفاخانه کويتی پشاور و شفاخانه څمکنی پکتيا ایفای وظيفه نموده است و برای یک سال مشاور ادارۀ امورشورای وزیران بود. شماره تماس :٠٧٩٩٣٢٦٧٩٦

محمد نواب منگل

محمدنواب منگل فرزند حاجی یارالدین در سال ۱۳۴۳ خورشيدی در ولسوالی لجه منگل ولایت پکتيا متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۶۵ خورشيدی از حربی ښوونځی کابل و کورس قواى مسلح افغانستان فارغ گرديده است. کورسهای کوتامدت شش ماه ارتباطات و توريزم را در انستيتيوت کابل خوانده است.موصوف قبل از وکالت در سالهای ۱۳۶۸ الی ۱۳۸۹ کارمند وزارت دفاع در کندک هاى مختلف کشور ايفای وظيفه نموده و اکنون نيز علاوه بر وکالت امور تجارتى را پيش ميبرد . شماره تماس :۰۷۸۸۳۰۲۰۲۰

محمدابراهيم غښتلى

محمد ابراهیم غښتلی فرزند خان بادشاه که در سال ۱۳۵۹ خورشيدی در قريه کوت قلعه ولسوالی سيد کرم ولايت پکتيا متولد گرديده است. موصوف در سال ۱۳۷۱ خورشيدی از ليسه حضرت بلال واقع هنگوخیبرپښتونخوا فارغ گرديده است و در سال ۱۳۸۳ خورشيدی سند لیسانس در رشته حقوق و علوم سياسى را از پوهنځی حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل بدست آورده است. غښتلی در سال ۱۳۸۶ خورشيدی سازمان پام را ايجاد نمود و صاحب امتياز مجله پام ميباشد.

راضيه سعادت منگل

راضيه سعادت منگل دختر نيک محمد که در سال ١٣٥۲ خورشيدی در ولسوالی سيد کرم ولايت پکتيا متولد گرديده است. موصوف در سال ۱۳۶۸ خورشيدی از ليسه ايمس(Aims ) اسلام اباد فارغ گرديده است و در سال ۱۳۷۵ خورشيدی سند ليسانس را در رشته بانکدارى و محاسبه از کالج (West Valley College ) ایالات متحده امريکا بدست آورده است.

بیوگرافی سناتوران پکتیا در مشرانو جرگه

حاجی بهرام

حاجی بهرام څمكنی فرزند زمان شاه خان در سال ۱۳۱۷ خورشيدی در ولسوالی څمکنی ولايت پکتيا متولدگرديده است وفارغ تحصيل اکادمی پوليس کابل ميباشد. وی۳۵ سال درمسلک نظامى درولايات مختلف کشورايفاى وظيفه کرده است. شماره های تماس: 0799052270-0707094940

حق ويون توتاخيل

عبدالحنان حق ويون توتاخيل فرزند حاجی شهباز در سال ۱۳۵۰ خورشيدی در ولسوالی سيدکرم ولايت پکتيا متولدگرديده است و فارغ صنف ۱۲ ميباشد، وی درکميسيون مستقل انتخابات اجرای وظيفه نموده است. شماره تماس: 0799698822

فوزیه سادات څمکنی

فوزیه سادات څمکنی بنت سید عبدالمنان؛ در سال ۱۳۵۳ خورشيدی در ولسوالی ده سبز ولایت کابل متولد گرديده و اصلا از ولسوالی څمکنی ولایت پکتیا ميباشد. سند لیسانس را از پوهنځی ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه در سال ۱۳۸۷به دست آورده است. ازسال ۱۳۶۸ (با فراغت از صنف دوازدهم) تا ۱۳۸۹ وظایف مختلف را انجام داده است. شماره تماس تیليفونی: 0775504604

بازمحمد زرمتی

الحاج بازمحمد زرمتی فرزند رازمحمد خان زرمتى؛ در سال ۱۳۰۷خورشيدی در ولسوالۍ زرمت ولايت پکتيا چشم به جهان گشوده و تحصیلات متوسطه دارد. زرمتی، وکيل ولسی جرگه در دوره های دوازدهم و سيزدهم بوده، در بخش های مختلف در حزب اتحاد اسلامى افغانستان وظيفه اجرا نموده، معين مالی و اداری وزارت سرحدات، معين وزارت شهدا ومعلولين بوده و حالا عضوشورای عالى صلح هم ميباشد.

سوال تانرا از اعضای پارلمان در اینجا مطرح نماید


کارته چهار - کوچه حجاری و نجاری عقب انستتیوت فرهنگی روسیه خانه شماره ۱۳ کابل

۱۳۹۵-۹۶ حق کاپی محفوظ است                                                                        تماس با ما : ۳۳۳۳-۴۵۷-۰۷۷                                                                                         ایمیل آدرس: info@parliamentwatch.af